Investor Relations seminar 8. juni 2022

Wednesday, June 8, 2022,
11:30 AM - 4:00 PM

Investor Relations seminar 8. juni 2022

Wednesday, June 8, 2022,
11:30 AM - 4:00 PM
Vis/skjul

NIRF (Norsk Investor Relations Forening) og Oslo Børs har gleden av å invitere alle som jobber med IR og finansiell kommunikasjon i børsnoterte selskaper, selskaper som er aktuelle for børsnotering, utstedere av obligasjonslån og rådgivere velkommen til en dag med påfyll av relevante og spennende tema.

Målet med IR-seminaret er å bidra med ny kunnskap og faglig påfyll i en travel hverdag. Vi er også opptatt av at IR- seminaret skal være en arena for å etablere og videreutvikle et nettverk med andre som jobber med IR i det daglige.

Vi håper å se deg på Bjørvika konferansesenter 8 juni. Denne gangen starter vi med lunsj kl. 11.30. Det faglige programmet vil begynne kl. 12.00 og vare til kl. 16.00. Vi vil gå videre til Kranen Bar på toppen av Munchmuseet til en uformell samling for de som har lyst til å fortsette praten med IR kolleger etter seminaret.

Program:

11:30: Lunsj:

12:00: Velkommen

Ingrid Aarsnes, Styreleder i Norsk Investor Relations Forening og Vice President of Investor Relations & ESG

12:05: Makrobildet når vi nærmer oss sommerferien

Olav Chen, leder for allokering og globale renter, Storebrand Asset Management

12:30: Hvordan få oppmerksomhet, og hvordan nå investorer (etter pandemien)?

Hilde Horn Gilen, CFO, Strongpoint ASA
«Hva har Strongpoint gjort for å øke analytiker- og investorinteressen?»

Petter Nystrøm, Finansanalytiker, ABG Sundal Collier
«Hvordan få oppmerksomhet og investorinteresse fra en analytikers perspektiv?»

Kristian Tunaal, Senior Porteføljeforvalter, Alfred Berg
«Hvordan få oppmerksomhet og interesse fra en forvalters perspektiv?»

Vi avslutter presentasjonene med en paneldiskusjon hvor det også blir anledning til å stille spørsmål til panelet. Paneldiskusjonen ledes av Bård Stenberg som er styremedlem i NIRF og VP IR & Corporate Communication , PGS

13:30: Pause


13:50: ESG – Hva bør selskapene legge vekt på og hva forventer investorene?

Anne Kvam, Director, Position Green Group
Annie Bersagel, Porteføljeforvalter ESG, Folketrygdfondet
Jeanette Bergan, Bærekraftsdirektør, Aker Horizons

Våre foredragsholdere vil fortelle om hvordan vi kan/bør forholde oss til EUs taksonomi, dele erfaringer om egen rapportering og avklare forventinger fra en investors ståsted.

14:50: Pause

15:10: Lover, regler og forpliktelser for børsnoterte selskaper – en oppdatering

Thomas Borchgrevink, Seksjon Markedsadferd, Finanstilsynet
      MAR – om selskapenes etterlevelse og hvordan Finanstilsynet vil følge opp dette
      Primærinnsideres meldeplikt
      Regelverksutvikling - hva kan vi forvente

Per Gunnar Ølstad, Senior kursnoteringsleder, Oslo Børs
      MAR – hvilke spørsmål får vi oftest og hva er svarene på disse?
      Notifikasjonene og hvordan disse skal brukes
      Noen observasjoner fra Oslo Børs etter høyesterettsdommen som berører definisjonen av innsideinformasjon

16:00: Passer det med en sosial avslutning på dagen sammen med IR-kolleger?

Vi går til Kranen Bar på Munchmuseet for en sosial avslutning på arrangementet.


Sted:
Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6A, 0191 Oslo

Pris:
Medlemmer av NIRF: 1.500 kr
Ikke-medlem: 2.500 kr